БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-ШААРДЛАГА БА АШИГЛАХ ЗААВАР ISO 14001:2015 СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ

Зорилго:

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO 14001:2015 стандартыг танилцуулах сургалтаар стандартын шаардлага, нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар танилцуулж, стандартыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх ач холбогдлыг ойлгуулна.


Сургалтанд хэн хамрагдаж болох вэ?

- Байгаль орчны мэргэжилтэн, байгаль орчны аудитор

- Байгаль орчны менежмент, БОМТ-ны чиглэлээр сургалт явуулдаг багш нар

- Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны аудиторууд

- БОМТ-ны ISO 14001 стандарт нэвтрүүлсэн байгууллагуудын удирдлага болон байгаль орчны асуудал хариуцсан менежерүүд

-БОМТ-ны ISO 14001 стандарт нэвтрүүлэхээр зорьж, төлөвлөж байгаа байгууллагын удирдах ажилтнууд

- БОМТ-г нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий ажилтан.

- Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны зөвлөгөө өгөх салбарт хүчээ сорихыг хүссэн бүх хүмүүс


Сургалтын аргачлал:

Сургалтыг мэдлэгт суурилсан лекц, ярилцлага, бодит жишээн дээр тайлбарлах зэрэг аргуудыг хослуулан явуулна.


Агуулга:

- Байгаль орчны менежментийн зарчим, зарим нэр томъёоны тайлбар, ISO 14001:2015 стандартын шаардлага

- ISO 14001 стандартын шинэчлэл, өөрчлөлтүүд, шалтгаан

- Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны бодлого, зорилтууд, хэрэгжүүлэлт гүйцэтгэлийн үнэлгээ


Үр дүн:

- Сургалтанд оролцогсдод ангил, монгол хэл дээр гэрчилгээ олгоно.

- Олон улсын аудитор болох хоёр дахь шатны сургалтад хамрагдах эрх нээгдэнэ.Сургалтын төлбөр, нэг оролцогч: 110 000 төгрөг (Нэг зуун арван мянган төгрөг)

Эс Эф Си Эс ХХК, Голомт банкны 1410016305 тоот дансанд хийнэ.

Регистрийн дугаар: 5830214


Хаана: Баруун зам, Максмолл худалдааны төвийн чанх хойно Колорадо Бизнес Төв 2 давхарт 207 тоот


Сургалттай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбоо барина уу.

Утас: 99144402, 94999347

Вебхуудас: www.sfcs.mn


Facebook: SFCS ХХК


Email: sfcstraining@gmail.comСургалтын хөтөлбөр:

Хичээлийн сэдэв

Үргэлжлэх

хугацаа

Удирдан чиглүүлэх багш

Бүртгэл

09.00-09.30

Зохион байгуулагч

1

менежментийн тогтолцооны стандартууд. Олон улсын чиг хандлага

09.30-10.15

Олон улсын аудитор багш

2

Тогтолцооны сэтгэлгээ ба үйл явцын арга

10:15-11:00

Олон улсын аудитор багш

Цайны завсарлага

11.00-11.15

3

ISO 14001 стандарт, шинэчлэгдсэн тухай, шалтгаан, гол өөрчлөлтүүд

11.15-12.00

Олон улсын аудитор багш

Өдрийн хоол

12.00-13.00

4

ISO 14001 стандартын шаардлага. БОМТ-ны бодлого, зорилтууд

13.00-14.30

Олон улсын аудитор багш

Цайны завсарлага

15.30-15.45

5

ISO 14001 стандартын шаардлага. БОМТ-ны хэрэгжүүлэлт

15.45-16.30

Олон улсын аудитор багш

6

ISO 14001 стандартын шаардлага. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ. Аудитын тухай

16:30-17:40

Олон улсын аудитор багш

7

Сургалтын хэлэлцүүлэг, сертификат гардуулах үйл ажиллагаа

17.40-18.00

Зохион байгуулагчид