ХЭМАБ-ЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО MNS OHSAS 18001:2012 СТАНДАРТЫН ДОТООД АУДИТЫН СУРГАЛТ


ЗОРИЛГО

ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага. MNS OHSAS 18001:2012 стандартын дагуу ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны дотоод аудитыг ISO 19011 стандартын аргачлалын дагуу хийх мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлнэ.


СУРГАЛТАНД ХЭН ХАМРАГДАЖ БОЛОХ ВЭ?

· ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий ажилтан, ажил олгогчийн төлөөлөл.

· ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоонд аудит явуулдаг аудитор.

· Менежментийн тогтолцооны аудитын салбарт хүчээ сорихыг хүссэн бүх хүмүүс.


СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ

· Сургалтын таатай орчин

· Мэргэшсэн сургагч багш нар

· Хамтран суралцагчид харилцан суралцах боломж

· ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны Дотоод Аудитор бэлтгэх


СУРАЛЦАГЧДАД ТАВИХ ШААРДЛАГА:

1. ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны талаар тодорхой мэдлэгтэй байх: Төлөвлө, Хий, Шалга, Сайжруул (PDCA) мөчлөг; ХЭМАБ-ын удирдлагын тогтолцооны элементүүд; ХЭМАБ-ын удирдлагын тогтолцооны нийтлэг нэр томъёо ба тодорхойлолтууд; ХЭМАБ-д удирдлагад хэрэглэдэг үйл явцын хандлага; OHSAS 18001 стандартын бүтэц ба агуулга;

2. MNS OHSAS 18001:2012 стандартын шаардлагуудын талаарх мэдлэг.

3. MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг хэрэгжүүлэх арга зүй, баримт бичиг боловсруулах . чадвар

Жич: Энэхүү сургалтанд хамрагдахын өмнө OHSAS 18001 стандартын Модуль 1, 2 сургалт эсвэл үүнтэй дүйцэх бусад анхан шатны сургалтанд хамрагдсан байна.


СУРГАЛТЫН АРГА, ХЭЛБЭР, БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН:

Сургалтыг мэдлэгт суурилсан лекц, ярилцлага, дасгал ажил, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зэрэг аргуудыг хослуулан явуулна. Сургалтын 2/3 хэсгийг дадлагын ажилд зориулна.

Сургалтыг Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS OHSAS 18001:2012 стандартын олон улсын байгууллагын (IRCA, ERCA) хүлээн зөвшөөрсөн сургалтанд хамрагдаж шалгалт өгч тэнцсэн, уг стандартын баталгаажуулалт хийсэн аудитын туршлагатай аудитор, багш нар удирдаж явуулна.


ҮР ДҮН

· Сургалтанд оролцсон байдлыг харгалзан суралцагчдад Дотоод аудитын сургалтыг амжилттай төгссөн тухай гэрчилгээ олгоно.


САНАМЖ

· Суралцагчид ноутбүүктэйгээ ирнэ.

· Сургалтын хоёр дахь өдрөөс Үйлдвэрлэлийн дадлагын ажил хийх тул хамгаалах хувцас, гуталтай ирнэ..


Сургалтын төлбөр нэг оролцогч: НӨАТ-тэй үнэ 440000 төгрөг (Дөрвөн зуун дөчин мянган төгрөг)


Дансны дугаар: Голомт банк, 1410016305, Эс Эф Си Эс ХХК, регистрийн дугаар 5830214


Сургалттай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбоо барина уу.

Утас: 99144402 Б.Бүжидмаа

99031784 М.Золжаргал


Вебхуудас: www.sfcs.mn


Facebook: SFCS ХХК


Email: sfcstraining@gmail.com
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сэдэв

Хугацаа

ХАБЭА-н менежментийн тогтолцооны аудит

1 цаг

ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS OHSAS 18001:2012. Дотоод аудитын шаардлага

1 цаг

Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар ISO 19011 стандарт.

2 цаг

Аудитын зарчим.

1 цаг

Аудитын үйл явц

1 цаг

Аудитын хөтөлбөр боловсруулах

1 цаг

Шалгах хуудас боловсруулах

2 цаг

Аудитын төлөвлөгөө боловсруулах

1 цаг

Аудитын дүгнэлт гаргах, тайлан боловсруулах

1 цаг

Үйлдвэрлэлийн дадлага

4 цаг

Аудитын дүн шинжилгээ

2 цаг

Аудитын тайлан бэлтгэх, хэлэлцүүлэг

3 цаг

Дотоод аудит явуулах зохистой дадлын дүрэм

1 цаг

Интерактив ярилцлага, сертификат гардуулах

3 цаг

Бүгд

24 цаг