ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО-ШААРДЛАГА ISO 9001:2015 СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ

Менежментийн тогтолцооны сургалт, аудит, баталгаажуулалтын Эс Эф Си Эс ХХК нь Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын танилцуулах сургалтыг зохион байгуулж байна.


ЗОРИЛГО

Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын зорилго, ач холбогдлыг таниулах;

Стандартын шаардлагын мөн чанарыг тайлбарлаж танилцуулах.


СУРГАЛТАНД ХЭН ХАМРАГДАЖ БОЛОХ ВЭ?

  1. ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлэхээр зорьж, төлөвлөж байгаа байгууллагын удирдах ажилтнууд;
  2. Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий ажилтнууд
  3. Чанарын менежмент, ЧМТ-ны чиглэлээр сургалт явуулдаг багш нар;
  4. Чанарын менежментийн тогтолцооны аудиторууд;
  5. ЧМТ-ны ISO 9001 стандарт нэвтрүүлсэн байгууллагуудын удирдлага болон чанарын менежерүүд;
  6. Менежментийн тогтолцооны зөвлөгөө өгөх салбарт хүчээ сорихыг хүссэн бүх хүмүүс.

СУРГАЛТЫН АРГАЧЛАЛ:

Сургалтыг мэдлэгт суурилсан лекц, ярилцлага, дасгал ажил, бодит жишээн дээр ажиллуулах зэрэг аргуудыг хослуулан явуулна. Сургалтын 1/3 -ийг дадлагын ажилд зориулна.


ҮР ДҮН

· Суралцагсдад сургалтад хамрагдсан тухай гэрчилгээ олгоно.


Сургалтын онцлог:

Сургалтын ЧМТ ISO 9001:2015 олон улсын тэргүүлэх аудитор-багш нар удирдаж явуулна.


Жич: Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар та манай ISO 9001 Модуль-2 (ЧМТ-ISO 9001 Хэрэгжүүлэх арга зүй) болон Модуль-3 (ISO 9001-Дотоод аудит) сургалтуудад хамрагдах боломжтой болно.


Сургалтын төлбөр, нэг оролцогч: 110 000 төгрөг (Нэг зуун арван мянган төгрөг)


Эс Эф Си Эс ХХК, Голомт банкны 1410016305 тоот дансанд хийнэ.


Регистрийн дугаар: 5830214


Хаана: Баруун зам, Максмолл худалдааны төвийн чанх хойно Колорадо Бизнес Төв 2 давхарт 207 тоот

Сургалттай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбоо барина уу.


Утас: 99144402 Б.Бүжидмаа

94999347 Г.Ундаръяа


Вебхуудас: www.sfcs.mn


Facebook: SFCS ХХК


Email: sfcstraining@gmail.com
СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

Хичээлийн сэдэв

Үргэлжлэх хугацаа

Удирдан чиглүүлэх багш

1

Бүртгэл

08.30-09.00

Зохион байгуулагч

2

Танилцуулга

09.00-09.15

3

Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартын танилцуулга

09.15-10.30

ISO 9001 олон улсын аудитор

Цайны завсарлага

10:30-10:45

4

Удирдлагын тогтолцоо ба стандартчилал

10.45-11.30

ISO 9001 олон улсын аудитор

Өдрийн хоол

12.30-13.30

5

ISO 9001:2015 Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ ба үйл явцын арга

13.30-14.15

ISO 9001

олон улсын аудитор

6

ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын төлөвлөлт. Дэмжих үйл явц

14.00-15:30

ISO 9001 аудитор

Цайны завсарлага

15.30-15.45

7

ISO 9001:2015 Үйлдвэрлэл ба үйлчилгээнд тавих шаардлага (Ажиллагаа)

15.45-16.30

ISO 9001 олон улсын аудитор

8

ISO 9001:2015

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба сайжруулалт

16:30-17:15

ISO 9001 олон улсын аудитор

9

Удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт

17:15-17:30

ISO 9001 олон улсын аудитор

10

Интерактив хэлэлцүүлэг, сертификат гардуулах үйл ажиллагаа

17:30-18:00

Зохион байгуулагчид